בית דת ומסורת זמני תפילות

זמני תפילות

 

שחרית בימי חול

זמן

בית הכנסת

בנץ החמה

בית יצחק

אדמונד ספרא

אוהל חנה

בית יעקב

בית משיח וחנה כהן

היכל רחל וסלים בנין

זכור לאברהם

חסד לאברהם

5:00

אוהל אבות

חסד לאברהם

משכן ישראל

5:30

כותל המזרח

פסגת תימן

נחלת צבי

5:40

אוהל חנה

5:45

אדר יהודה

משכן הלל

אוהל אבות

אוהל שרה

בית יצחק

משכן יעקב

זיו הפסגה

6:00

בית חב"ד צפון

זכור לאברהם

עטרת הפסגה

רשב"י

אור החיים

פסגת מוריה

תפארת פז

6:15

פאתי המזרח

6:30

משכן יעקב

פסגת מוריה

פסגת רם

6:45

נחלת אמת

זיו הפסגה

בית יצחק

6:50

בית יעקב

7:00

אוהל חנה

אוהל יוסף ושרה

7:15

אדמונד ספרא

בית יעקב

7:30

אוהל אבות

זכור לאברהם

7:45

בית יצחק

8:00

בית חב"ד מרכז

פסגת רם

בית חב"ד מזרח

ערבית בימי חול

 

זמן

בית הכנסת

20 דקות לאחר השקיעה

רוב בתי הכנסת

18:00

בית יצחק

19:00

שבת אחים

20:00

אוהל חנה

חסד לאברהם

20:30

אדמונד ספרא

21:35

בית יצחק

פאתי המזרח

22:00

אוהל אבות

היכל רחל וסלים בנין

 

הדף היומי

 

יום

זמן

בית כנסת

א-ה

לפני שחרית בנץ

אדמונד ספרא

א-ו

7:00

בית יצחק

א-ה

8:00

אוהל אבות

א-ה

אחרי ערבית

זיו הפסגה

א-ה

18:15

בית יצחק

א-ה

20:15

אור החיים

א-ה

20:30

בית יצחק

א-ה

21:00

פאתי המזרח

 

חפשו אותנו...

Facebook

סקר

כדי למצוא מקום מגורים לקשישים שיפונו ממלון דיפלומט לצורך שגרירות ארה"ב יש כוונה לבנות מבנה דיור מוגן נוסף בפסגת זאב בשטח המיועד לבית אבות. את/ה בעד או נגד?
 

מבזקים